Monday, 27/05/2019 - 00:54|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Kiểm tra công nhận Thành phố Sông Công đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Kiểm tra công nhận Thành phố Sông Công đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thành phố Sông Công.
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11

Ý nghĩa, lịch sử ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris, lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE). Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa ...