Monday, 27/05/2019 - 00:58|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Kiểm tra công nhận Thành phố Sông Công đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Kiểm tra công nhận Thành phố Sông Công đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thành phố Sông Công.
Công bố Quyết định thanh tra thanh tra công tác quản lý đối với Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

Công bố Quyết định thanh tra thanh tra công tác quản lý đối với Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 01/4/2016, tại phòng GD&ĐT thành phố Sông Công vinh dự được đón Đoàn thanh tra theo Quyết định số 475 /QĐ-SGDĐT ngày 23/3/2016 của Giám đốc sở GD&ĐT Thái Nguyên tiến hành công bố Quyết định Về việc thanh tra công tác quản lý đối với Trưởng phòng GD&ĐT