Thứ năm, 22/10/2020 - 01:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Chuyên đề tổ 2

Chuyên đề tổ 2

  Nhằm mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường. Ngày 20/5/2020, tổ chuyên môn 2, tổ chức 2 chuyên đề cấp trường môn Tập làm văn và Thủ công.
Chuyên đề, thao giảng tổ 4 tháng 5/2020

Chuyên đề, thao giảng tổ 4 tháng 5/2020

Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 5. Chiều ngày 19/5/2020, tổ chuyên môn 4 tổ chức chuyên đề, thao giảng theo tổ 02 tiết dạy: 01 tiết Âm nhạc (Chuyên đề) và 01 tiết Tiếng Anh (Thao giảng). Tiết Âm nhạc học hát bài: Chú voi con ở Bản Đôn do đ/c Nguyễn Thị Thúy thể hiện. Tiết Tiếng Anh Unit 17: ...