Thursday, 04/06/2020 - 18:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định kiểm tra hành chính trường mầm non Bách Quang năm học 2017-2018.

Thực hiện công văn số 859/PGDĐT-KTr, ngày 02 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc hướng dẫn thực hiện và kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018, Kế hoạch số 121/KHKTr-PGDĐT, ngày 26/02/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công về việc kiểm tra hành chính trường mầm non Bách Quang và Quyết định số 22/QĐ-PGDĐT, ngày 28/02/2018 của Trưởng phòng GDDDT thành phố về việc thành lập đoàn kiểm tra hành chính trường mầm non Bách Quang năm học 2017-2018. Hôm nay, ngày 02/3/2018 đoàn kiểm tra tiến hành công bố Quyết định kiểm tra hành chính đối với trường mầm non Bách Quang năm học 2017-2018 đồng thời phân công nhiệm vụ cho thành viên đoàn kiểm tra. Đây là hoạt động thường xuyên của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công trong rất nhiều năm nay nhằm kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện quy định về tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức; hoạt động của Hội đồng trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng và hoạt động của các ban, hội đồng do hiệu trưởng quyết định thành lập. Thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, thư viện; trang thiết bị dạy học, y tế, thực hiện các khoản thu, chi của các đơn vị. Thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; việc thực hiện quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử; đạo đức nhà giáo trong các nhà trường; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học; đánh giá, xếp loại CB,GV, NV của các đơn vị theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ; theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ biến và giáo dục pháp luật…Việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Thực hiện quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật, quy định về PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung kiểm tra khác theo công văn số 859/PGDĐT-KTr, ngày 02 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc hướng dẫn thực hiện và kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018.

Tác giả: Đặng Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết